Radiologia stomatologiczna


Pracownia RTG "DAGAMED" wykonuje cyfrowe badania rentgenowskie w zakresie radiologii stomatologicznej:


  zdjęcie RTG wewnątrzustne (punktowe) zęba

  zdjęcie RTG pantomograficzne (panoramiczne) szczęki i żuchwy

  zdjęcie RTG pantomograficzne - program dla dzieci z redukcją dawki promieniowania

  zdjęcie RTG cefalometryczne – cefalometria

  zdjęcie RTG stawów skroniowo – żuchwowych

  zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych czynnościowe (w zwarciu i w rozwarciu)

  zdjęcie RTG zatok szczękowych

  tomografia komputerowa stożkowa zębów 3D CBCT - TK 3D (endo/mikro CBCT, CBCT szczęki, CBCT żuchwy, CBCT stawów skroniowo-żuchwowych, CBCT zatok szczękowych)


Pracownia rentgenowska wyposażona jest w najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt do stomatologicznej diagnostyki radiologicznej, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości, niezwykle ostrych i kontrastowych zdjęć RTG, przy zastosowaniu możliwie minimalnej dawki promieniowania RTG.


Pracownia jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 18:00.
Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym istnieje możliwość wizyty w sobotę.

Badania RTG stomatologiczne wykonywane są w dniu zgłoszenia się do pracowni.
Ze względu na dbałość o Państwa komfort i płynność obsługi możliwe jest również wcześniejsze umówienie terminu badania.

Wyniki wydawane są na płycie CD.
Możliwe jest również wysłanie wyniku na wskazany adres e - mail.


Pracownia RTG "DAGAMED"
ul. Chemików 5 - II piętro, pokój 201
Oświęcim

tel. 78 444 95 95 - badania RTG stomatologiczne


Przyjmujemy płatność gotówką lub kartą płatniczą.