Radiologia stomatologiczna


Pracownia RTG "DAGAMED" wykonuje cyfrowe badania rentgenowskie w zakresie radiologii stomatologicznej:


  ✔ zdjęcie RTG wewnątrzustne (punktowe) zęba

  ✔ zdjęcie RTG pantomograficzne (panoramiczne) szczęki i żuchwy

  ✔ zdjęcie RTG pantomograficzne - program dla dzieci z redukcją dawki promieniowania

  ✔ zdjęcie RTG cefalometryczne – cefalometria

  ✔ zdjęcie RTG stawów skroniowo – żuchwowych

  ✔ zdjęcie RTG stawów skroniowo - żuchwowych czynnościowe (w zwarciu i w rozwarciu)

  ✔ zdjęcie RTG zatok szczękowych


Pracownia rentgenowska wyposażona jest w najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt do stomatologicznej diagnostyki radiologicznej, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości, niezwykle ostrych i kontrastowych zdjęć RTG, przy zastosowaniu możliwie minimalnej dawki promieniowania RTG.

Pracownia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 19:00 oraz w piątki od 8:00 do 15:00.
Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym istnieje możliwość wizyty w sobotę.
Ze względu na dbałość o Państwa komfort i płynność obsługi zalecamy wcześniejsze umówienie terminu badania.

Wyniki wydawane są na płycie CD.
Możliwe jest również wysłanie wyniku na wskazany adres e - mail.


Pracownia RTG "DAGAMED"
ul. Chemików 5 - II piętro
Oświęcim
tel. 518 816 888


Akceptujemy karty płatnicze