Radiologia stomatologiczna


Pracownia RTG "DAGAMED" wykonuje cyfrowe badania rentgenowskie w zakresie radiologii stomatologicznej:

  • zdjęcia RTG punktowe (wewnątrzustne) zębów
  • zdjęcia RTG pantomograficzne (panoramiczne)
  • zdjęcia RTG pantomograficzne - program dla dzieci z redukcją dawki promieniowania
  • zdjęcia RTG cefalometryczne - cefalometria
  • zdjęcia RTG stawów skroniowo- żuchwowych
  • zdjęcia RTG stawów skroniowo- żuchwowych czynnościowe (w zwarciu i w rozwarciu)
  • zdjęcia RTG zatok szczękowych

Pracownia rentgenowska wyposażona jest w najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt do stomatologicznej diagnostyki radiologicznej, dzięki któremu możliwe jest uzyskanie najwyższej jakości, niezwykle ostrych i kontrastowych zdjęć RTG, przy zastosowaniu możliwie minimalnej dawki promieniowania RTG.

Pracownia jest czynna od poniedziałku do czwartku w godz. od 8:00 do 19:00 oraz w piątki od 8:00 do 15:00.
Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym istnieje możliwość wizyty w sobotę.
Ze względu na dbałość o Państwa komfort i płynność obsługi zalecamy wcześniejsze umówienie terminu badania.

Wyniki wydawane są na płycie CD.
Możliwe jest również wysłanie wyniku na wskazany adres e - mail.