Bezpieczeństwo


Pracownia RTG "DAGAMED" posiada zezwolenie na stosowanie aparatów rentgenowskich wydane przez Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań ochrony radiologicznej w naszej Pracowni sprawuje Inspektor Ochrony Radiologicznej, posiadający uprawnienia nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.

Dla Państwa bezpieczeństwa nasza aparatura rentgenowska podlega systematycznym, rygorystycznym, specjalistycznym testom eksploatacyjnym.
Testy eksploatacyjne naszych urządzeń radiologicznych wykonuje Laboratorium Pomiarów Radiologicznych GL Center Sp. z o.o.
Wiarygodność i poprawność testów oraz pomiarów wykonywanych przez fizyków i inżynierów z Laboratorium GL Center Sp. z o.o. potwierdzona jest akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji.

Stosowana przez nas aparatura RTG posiada DEKLARACJE ZGODNOŚCI UNI EUROPEJSKIEJ zgodnie z Dyrektywami Rady Europejskiej oraz Parlamentu Europejskiego i Rady: 93/42/ECC, 2007/47/EC, 93/42/EWG, 2007/47/WE.

W naszej Pracowni zatrudniamy tylko odpowiednio wykwalifikowany personel posiadający wszelkie niezbędne szkolenia, uprawnienia oraz wieloletnie doświadczenie w dziedzinie radiologii.