Kontakt


Szanowni Pacjenci,
W związku z wejściem w życie przepisów „RODO” - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Informujemy, że przetwarzanie danych osobowych Pacjenta w celach zdrowotnych na podstawie art. 9 ust. 2 lit h) RODO odbywa się co do zasady w związku z wykonywaniem działalności leczniczej zgodnie z ustawą o działalności leczniczej przy zachowaniu obowiązków wynikających z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Przed skorzystaniem z formularza kontaktowego i podaniem nam swoich danych, prosimy o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną.


Pracownia RTG "DAGAMED"
ul. Chemików 5 - II piętro, pokój 201
Oświęcim

tel. 518 816 888
tel. 78 444 95 95 - badania RTG stomatologiczne

Napisz do nas

wypełnij to pole
podaj poprawny numer telefonu
podaj poprawny email
wypełnij to pole

Niepoprawnie wypełniony formularz!

Nie udało się wysłać formularza!

Formularz został wysłany!